แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย 0-4299-05172 nongkhai@drr.go.th

งานสำรวจออกแบบถนนสาย แยก ทล.2 – ทล.2 อ.เมือง, สระใคร จ.หนองคาย

จังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดกับนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีจุดการค้าและเส้นทางการค้าที่สำคัญระหว่างทั้งสองประเทศ คือ ด่านสะพานมิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่ 1 จึงเป็นจังหวัดที่รองรับการค้าบริเวณจุดผ่านแดนที่มีศักยภาพสูงแห่งหนึ่งของประเทศไทย และตามประกาศที่ 2/2558 ลงวันที่ 14 เมษายน 2558 ได้กำหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ให้พื้นที่สาธารณะบริเวณอำเภอสระใคร เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย

เกี่ยวกับโครงการ

ความเป็นมาโครงการ จั...

Read More

แนวเส้นทางโครงการ

โครงการเป็นการก่อสร้...

Read More

รูปแบบของถนนโครงการ

     ...

Read More