ผลการดำเนินงาน

 • การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
  การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)
  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องนาคารา 1 โรงแรมรอยัลนาคาราและคอนเวนชี่นเซนเตอร์ หนองคาย
  อ.เมือง จ.หนองคาย โดยมี นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม 269 คน

 

 • การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
  การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (การประชุมกลุ่มย่อย) เมื่อวันที่ 26 – 28 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล และห้องประชุมเทศบาลตำบล ในพื้นที่ ต.สระใคร อ.สระใคร ต.ปะโค ต.พระธาตุบังพวน ต.หนองกอมเกาะ ต.เมืองหมี อ.เมือง จ.หนองคาย มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 496 คน

 

 • การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3
  การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องนาคารา 3 โรงแรมรอยัลนาคาราและคอนเวนชี่นเซนเตอร์ หนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย เพื่อสรุปผลการดำเนินงานด้านวิศวกรรม ผลการคัดเลือกแนวเส้นทาง และรูปแบบของโครงการ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงการออกแบบรายละเอียดให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น