หน่วยงานเจ้าของโครงการ

 • กลุ่มงานออกแบบทางโลจิสติกส์ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท
  เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
  โทรศัพท์ 02-551-5482
  โทรสาร 02-551-5481
  Website : WWW.drr.go.th
  สายด่วนกรมทางหลวงชนบท   โทร. 1146
 • แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย
  เลขที่ 162 ถ.มิตรภาพ หมู่ 12 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
  โทรศัพท์ 0-4299-05172
  โทรสาร 0-4299-0635
  อีเมล์ : nongkhai@drr.go.th

บริษัทที่ปรึกษา

 • บริษัท วิชชากร จำกัด
  เลขที่ 7/38-40 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 12220
  โทรศัพท์ 0-2972-8899 (5 คู่สาย) , 0-2972-8882, 0-2972-9007
  โทรสาร 0-2986-0192 , 0-2986-0066
  อีเมล์ wskthai@gmail.com
  ผู้ประสานงานโครงการ นายบูรพา สาคร โทรศัพท์ 08-1861-6677
 • บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
  57/1 ซอยรามอินทรา 8 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
  โทรศัพท์ 0-2551-4169-70