โครงการเป็นการก่อสร้างถนนใหม่โดยมีจุดเริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (กม.ที่ 487+550) บริเวณทางแยก นค.1017 (บ้านโพนสว่าง) โดยแนวถนนโครงการมุ่งตรงไปทางทิศตะวันตกตัดกับรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ จากนั้นแนวถนนโครงการเบี่ยงไปทางทิศเหนือตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 211 (กม.ที่ 5+580) และวิ่งไปทางทิศเหนือตัดผ่านพื้นที่ชุ่มน้ำหนองกอมเกาะ จนมาตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (กม.ที่ 505+560) และตัดผ่านพื้นที่การรถไฟบริเวณสถานีรถไฟนาทา จนมาเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 233 (กม. ที่ 3+360) ระยะทางรวมประมาณ 26.000 กิโลเมตร เขตทาง 45-65 เมตร