รูปตัดทั่วไปของถนนโครงการระยะแรก

 

รูปตัดทั่วไปของถนนโครงการระยะสุดท้าย

 

รูปตัดสะพานข้ามหนองกอมเกาะ

 

รูปตัดสะพานข้ามทางรถไฟ

 

รูปตัดสะพานข้ามแยก